Eixos del projecte

Hi ha 7 àrees temàtiques que vertebren el Pla Estratègic de l’Activitat Física i l’Esport i que estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els 17 reptes globals plantejats per les Nacions Unides per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat en el món.

VIDA ACTIVA I SALUT

En aquest eix treballem des del punt de vista de Comarca Activa. Avaluem i dissenyem propostes d’actuació tant per l’entorn físic com social i comunitari per la promoció de la vida activa i el seu impacte positiu en la salut de la població.

ACTIVITAT FÍSICA, EDUCACIÓ I VALORS

La promoció activa de valors positius mitjançant la pràctica esportiva ha sigut una prioritat del Consell Esportiu del Baix Llobregat. El programa Juga Verd Play és un referent en aquest aspecte. Des d’aquest eix tractem de aprofundir en aquesta relació per impulsar una activitat físic-esportiva amb un major component educacional.

ACTIVITAT FÍSICA I MEDI AMBIENT

La comarca del Baix Llobregat compta amb importants espais naturals que acullen un elevat nombre d’activitats físic-esportives. En aquest eix treballem en l’anàlisi de l’impacte de les mateixes i en el disseny d’estratègies orientades a impulsar unes pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

ACTIVITAT FÍSICA I COHESIÓ SOCIAL

No totes les persones tenen les mateixes possibilitats per a portar una vida activa i gaudir de l’esport. Entenem com a necessari abordar aquesta dimensió social, les alternatives per reduir possibles desigualtats existents i incorporar criteris socials en el desenvolupament de l’esport de la comarca.

ACTIVITAT FÍSICA I IGUALTAT

La bretxa de gènere en els nivells d’activitat física i en les diferents manifestacions esportives es va reduint poc a poc, no obstant això és necessari treballar decididament fins a la seva desaparició efectiva. Aquesta línia de treball està molt present en les polítiques i programes del Consell Esportiu del Baix Llobregat i considerem necessari seguir aprofundint en ella.

ACTIVITAT FÍSICA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

La dimensió econòmica de l’esport és cada vegada més rellevant i l’impacte econòmic positiu d’una població activa està demostrat des de fa temps. Ens plantegem incorporar la dimensió econòmica en el projecte ActivaLab des de la pròpia planificació i el disseny de reptes, amb l’objectiu de maximitzar aquests impactes positius.

ACTIVITAT FÍSICA I GOVERNANÇA

Tenint en compte la transversalitat dels continguts plantejats per a ActivaLab, així com la base de treball en col·laboració amb la resta d’agents de l'ecosistema esportiu, és necessari reflexionar sobre el model de governança de l’esport en la comarca. Tractem d’impulsar un model de governança transversal, col·laboratiu i participatiu.

PLA+LAB

Descobreix les dues idees centrals del Pla Estratègic de l’Esport del Baix Llobregat, la Comarca Activa i l’Esport Cívic.