El projecte ActivaLab

L’ActivaLab és el nou Pla Estratègic d’Esport i Activitat Física del Baix Llobregat que vol afrontar el repte d’integrar la innovació i l’activitat física

Els eixos del
projecte

Hi ha 7 àrees temàtiques que vertebren el Pla Estratègic de l’Activitat Física i l’Esport i que es troben alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

El projecte

L’ActivaLab va néixer a partir del plantejament d’una pregunta: com ha de ser un model esportiu en el segle XXI? Des de l’inici, va tenir com a objectiu principal anar un pas més enllà dels models esportius clàssics i incorporar dinàmiques innovadores i processos de participació ciutadana des de 
la seva pròpia concepció.

Activalab Logo

PLA+LAB

Descobreix les dues idees centrals del Pla Estratègic de l’Esport del Baix Llobregat, la Comarca Activa i l’Esport Cívic.

Coneixement

Actualitat