Què és l'activaLAB?

Activalab Logo

És un pla d’integració social i l’esport per configurar un ecosistema esportiu comarcal obert.

Per fer-ho possible, el Pla contempla la necessitat de comptar amb l’estructura d’un “lab” de comarca, un laboratori d’innovació ciutadana que actuï com espai d’intersecció per convertir l’àmbit esportiu en un eix motor capaç d’incidir en les polítiques socials del Baix Llobregat.

La col·laboració entre ciutadania, administració, agents econòmics i socials en un marc de paritat serà el mode d’aportar propostes d’innovació ciutadana amb potencial transformador.

L’ActivaLab va néixer a partir del plantejament d’una pregunta: com ha de ser un model esportiu en el segle XXI? I, des de l’inici, va tenir com objectiu principal anar un pas més enllà dels models esportius clàssics i incorporar dinàmiques innovadores i processos de participació ciutadana des de la seva pròpia concepció.

Pla estratègic d'esport i activitat física del Baix Llobregat

2.
APORTACIONS
TAULES

3.
ESTRATÈGIES
I ACCIONS

Els eixos del projecte

Hi han 7 àrees temàtiques que vertebren el Pla Estratègic de l’Activitat Física i l’Esport i que estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible